Ngày hội tựu trường - Giảm giá ngay lên tới 3 Triệu đồng

Liên hệ với chúng tôi

Laptop BKU
68 đường số 6, Linh Trung, Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại
0339.094.095

Giờ mở cửa
7h30 - 21h30

Thông tin liên hệ